RÅDGIVNING · KONSULENTBISTAND · 

PROJEKTLEDELSE · INDEN FOR IT

Kontakt

MEILAND & Partnere
Slotsdalen 67, 2970 Hørsholm
Mobil: 21 39 62 42
E: info@meiland-partnere.dk
 
mt14-facebook-icon.png  mt14-twitter-icon.png

sådan arbejder vi

JensMeiland_forside1

Vi tror på, at de strategiske opgaver med IT skal løses ud fra et grundigt kendskab til den enkelte virksomhed.

Derfor rejser vi ofte rundt i landet for at besøge de virksomheder, som vi har et samarbejde med omkring IT.

Her på hjemmesiden kan I læse om vores forskellige kundereferencer.   

 

 besøg vores kunder 

JensMeiland_forside2

Her kan du læse mere omkring de aktuelle projekter og de forskellige kunder, som vi arbejder for i 2014.

Vi arbejder for private og offentlige virksomheder i stat og kommuner.

Forsyningsvirksomheder udgør et centralt segment af vores kunder. 

omkring opgaverne

JensMeiland_forside3

Vi varetager opgaver med rådgivning og projektledelse inden for IT. 

Det kan være strategiske opgaver med It-Governance eller en ny It-arkitektur. Det kan være anskaffelse af nyt udstyr eller programmel ved indbudt licitation, indkøb via SKI eller ved et EU-udbud. 

 

 

Seneste nyheder

Dato:
06-07-2016
Kort beskrivelse:

Vi kan fortsat tilbyde en reduceret timesats på kr. 875,- ved køb af klippekort på min. 100 konsulent timer eller ved indgåelsen af fastpris aftaler omkring større konsulentopgaver.

Dato:
14-01-2014
Kort beskrivelse:

Implementering af informationssikkerhed med ISO 27 000 - IMR 

Digitaliseringsstrategi til Institut for Menneskerettigheder - IMR

Implementering af forbrugs afregning (FAS) i Lejre Forsyning

Markedsundersøgelse til Holbæk Forsyning omkring FAS

Politik for informationssikkerhed i Syddjurs Spildevand

Udbud af system til Elektronisk Dokumenthåndtering - ESDH

Dato:
Kort beskrivelse:

Meiland-Partnere tilbyder teknisk og juridisk rådgivning inden for IT.

Vores leverancer er dækket af et rådgiveransvar i henhold til standard vilkårene i ABR89 med en samlet forsikringssum på 2,5 mio. kr.